Ayancık Ağaçlı Köyü Resmi Web Sitesi

Boyabat'ın Tarihi ve Tanıtımı

Boyabat

İlçenin M.Ö. 600 yıllarında kurulduğu sanılmaktadır. Şehrin eski adı Germanikopolis'tir. İlçeyi ilk kuranların Gaşkalar olduğu tahmin edilmektedir. Boyabat, boy ve abat kelimelerinden meydana gelmiştir. Boy, uzunluk ya da kabile, soy, aşiret; abat, mağrur, imar edilmiş anlamına gelmektedir. Bir başka söylentiye göre de "uzun ova" anlamı verilir.

BoyabatBoyabat sırasıyla Gaşka, Hitit, Paflagonya, Lidya, Pers, Makedonya, Roma, Bizans egemenliklerine girmiştir. Boyabat yöresi Danişment hükümdarı Gümüş Tegin tarafından Türk İdaresine katılmış, Selçuklu, Candaroğulları dönemlerinden sonra nihayet 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. İlçe, Osmanlı zamanında Kastamonu Sancağına bağlı bir kadılıktır. Tanzimat devrinde Boyabat nahiyeye çevrilmiş, 1868 yılında da kaza yapılmıştır. İlçede Osmanlı Devleti'nden kalma birçok eser vardır. Akmescit Camii, şu anda harebe halinde olan Çay Mahallesindeki Medrese, Daylı Türbesi, AşıklıTekke Türbesi, Büyük Cami, Bekir Paşa Su Kanalı vs. İlçe Cumhuriyet döneminde Sinop iline bağlı bir ilçe olurken gelişmesini de hızla sürdürmektedir.

BoyabatCOĞRAFİ DURUMU
İlçenin yüzölçümü 1568 km2'dir. Doğuda Durağan, batıda Hanönü-Taşköprü, kuzeyde Ayancık-Sinop Gerze ve Erfelek, güneyde Saraydüzü - Kargı İlçeleriyle çevrilidir. Arazi 2., 3., 4. jeolojik zamanda oluşmuştur. Arazi, yüksek dağ dizilerinden oluşmuştur. Çöküntüler ve sel yarıkları da dikkati çekmektedir. İlçeden Kızılırmak'ın kolu olan Gökırmak geçmektedir.

İKLİM
İlçe Karadeniz Bölgesinde olmakla birlikte deniz iklimi özellikleri taşımamaktadır. Orta Anadolu İklimi daha etkilidir. Yazları çok sıcak, kışları çok soğuktur. Yılda ortalama yağış alan gün sayısı 80 olup, 300-400 mm. yağış düşmektedir. Yılın en sıcak ayları Temmuz, Ağustos, Eylül, en soğuk ayları Ocak ve Şubat'tır. İlçede hâkim rüzgâr poyraz ve yıldızdır.

BoyabatNÜFUSU
2000 Genel Nüfus Sayımı neticesinde ilçemize  ait nüfus oranı aşağıdaki tabloda çıkartılmıştır.
Nüfus yoğunluğu, verimli topraklar, su bulunan ve ilçede bulunan fabrikalara yakın bölgelerde toplanmıştır.
2000 sayımına göre ilçe merkezi 25290 köyleri 29.140 dir. Toplam nüfus 54 430 dur.

TARİHİ ESERLERİ

boyabat_5BOYABAT KALESİ
M.Ö. 600'lü yıllarda yapılmıştır. Sonraki dönemlerde
onarımlarla bugüne kadar gelmiş, görkemli bir yapıdır. İl merkezini batısında, bir tarafı Gazidere Çayı, diğer tarafı şehir ile birleşmektedir. Sur kapısından girildiğinde iç kaleye ulaşılır. İç kalenin batısında sarp kayalık, girilmesi imkansız bir doğal kesitlik bulunmaktadır. İç kaleden su almak için Gazideresi Çayı'na bir yol bulunmaktadır. Halk bu kaya tünele "cirabazan" demektedir. Tünelde toplam 252 basamak bulunmaktadır.

SALAR KÖYÜ KAYA MEZARI
M.Ö. 7. yy. ortalarında Paflagonyalılar tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Mezardaki hayvan figürleri oldukça değerlidir.

AMBARKAYA MEZARI
Göknük Ören Köyü'nün batısında 2km uzaklıkta Kayaaltı Deresi kenarındadır.

DODURGA KÖYÜNDEKİ RESİMLİ KAYA
Ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Başı açık bir insan figürü vardır.

BoyabatARIMKAYA TÜNELİ ve KAYA MEZARI
Arım Çayı kenarında, Yukarı Arım Mahallesi üstünde yüksek bir kayadır.
Ayrıca Boyabat'ta eski su yolları ve su kemerleri bulunmaktadır. Büyük Cami, Yazı Köyü Cami, Cuma Köyü Cami eski tarihi camiler arasında yer alır. Aşıklı, Bahşaşlı adlarıyla tanınan tekkeler mevcuttur.

BoyabatULAŞIM
İlçe Kastamonu, Samsun - Sinop, Ankara karayolu üzerindedir. Bu özelliği nedeniyle ekonomik yönden dış piyasaya açılmış ve gelişme göstermiştir. Sinop-Boyabat Karayolunun önemli geçitlerinden biri olan Dıranaz geçidi, 2008 yılı sonlarında açılan tünel ile geçilmiş ve Boyabat ilçesinin Sinop ile olan bağlantısı bu tünel vasıtasıyla sağlanarak ulaşım hem kısalmış hemde kolay hale gelmiştir. 

Boyabat PirinciEKONOMİK DURUMU
İlçe Ekonomisi, Sanayi, Tarım, Hayvancılık ve Orman Ürünlerinden oluşmaktadır. Başlıca tarım ürünlerini, buğday, arpa, çeltik, fasulye ve şeker pancarı oluştururken, büyük ve küçükbaş hayvancılık ilçenin önemli hayvansal geçimini sağlamaktadır. Boyabat pirinci ülkemizde oldukça tanınmış ve önemli bir yer tutmaktadır.

tuglaTİCARET
İlçede sanayi kuruluşlarınca (Toprak Sanayi) üretilen mallar ticaret alanında önemli yer tutar. Boyabat ilçesinde irili ufaklı çok sayıda tuğla fabrikasında üretilen tuğla, kiremit ülkemizin bir çok bölgesine gönderilmektedir. Haftada iki defa kurulan Pazar, İlçe çevresinde üretilen ürünlerin değerlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Boyabatİlçede Devlet ve Özel sektöre ait 5 adet banka şubesi vardır. Bunlar T.C. Ziraat, Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Şekerbank ve Akbank’ tır. Sanayi ve Ticaret Odası mevcuttur. 20 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 22 adet Tarımsal Sulama Kooperatifi, 63 adet Yapı Kooperatifi, 2 adet Tüketim Kooperatifi, 4 adet Motorlu Taşıt Kooperatifi, 1 adet Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, 1 adet Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi mevcuttur.

BoyabatSAĞLIK DURUMU
İlçede 150 yataklı Devlet Hastanesinde 13 uzman hekim, 1 diş tabibi, 6 pratisyen hekim, 1 Mikrobiyoloji uzmanı, 46 adet hemşire, 10 ebe, 11 sağlık memuru 32 teknisyen ve yardımcı hizmetli, 10 memur hizmet vermektedir.


BoyabatHastanede faal durumda 4 ameliyathane, 13 diyaliz ünitesi, 4'lü Koroner Bakım Ünitesi bulunmaktadır. Tam teşekküllü laboratuvar ve tek masa, tek tüp röntgen (300 miliamperlik), tek masa tek tüp (500miliamperlik) tam teşekküllü acil servis, Fizik Tedavi salonu, 4 adet hasta nakil aracı bulunmaktadır.
Sağlık Grup Başkanlığına bağlı; Toplum Sağlığı Merkezine bağlı 11 Aile Hekimi görev yapmaktadır.

Lütfen Paylaş

15.02.2007- AYANCIK AĞAÇLI KÖYÜ RESMİ WEB SİTESİ

Top Desktop version